Dette er en test på toppen

Telemarkskanalen er vannveien fra Skien til Dalen gjennom 8 sluseanlegg

Telemarkskanalen - vannveien -  fra Skien til Dalen som går gjennom 8 sluseanlegg stod ferdig i 1892. Den ble da i europeiske reisehåndbøker betegnet som et " verdens åttende underverk ". Det kan man godt forstå når man ser hvilket enormt arbeide, og hvilken beundringsverdig ingeniørkunst,- som er lagt til ned for å få arbeidet med kanalen og slusene ferdig. Det er tross alt godt over 100 år siden, og uten de maskiner og utstyr man ville brukt i dagens moderne samfunn. På det meste jobbet det vel 500 mann med kanalanlegget, og det aller meste av anleggsarbeidet ble gjort med håndkraft.

Langs den 17 kilometer lange strekningen mellom Ulefoss og Strengen ble det bygd 14 sluser med en samlet løftehøyde på 57 meter. Slusene er fordelt på seks sluseanlegg: Ulefoss, Eidsfoss, Vrangfoss, Lunde, Kjeldal og Hogga. Kanalen strekker seg så videre over Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak til Dalen. Da Telemarkskanalen endelig var ferdig og kom i drift, kunne tømmer, brynestein og passasjerer bli fraktet fra Dalen til Skien, og videre ut i verden mye enklere og raskere enn det som var muligheten før.

De naturlige, men regulerte innsjøene og elvestrekningene langs Bandakkanalen heter Bandak, Strauman, Sundkilen, Kviteseidvatn, Fjågesundstraumen, Flåvatn, Straumen, Apalnesfjorden, Eidselva og Norsjø.

Slusene :

For å få en båtforbindele mellom Skien og Dalen måtte man bygge 8 sluser. Dette måtte man gjøre for å få løftet eller senket båtene opp / ned mellom de forskjellige partiene og høydeforskjeller i elver og vatn. Slusene er nå der det før var fosser i høydeforskjellene. Den største høydeforskjellen på 32 meter er ved Vrangfoss sluser.

Slusene langs Telemarkskanalen er : Skien sluse, Løveid sluser, Hogga sluser, Kjeldal sluse, Lunde sluse, Eidsfoss sluser, Ulefoss sluser, og Vrangfoss sluser ( Som er den største slusen, og en av Telemarks største attraksjoner ). 

 

 

Telemarkskanalen med alle sine sluser er velfortjent blitt en stor turistdestinasjon i Norge. Ingeniørkunsten og det enorme arbeidet som stod ferdig for 128 år siden er mildt sagt imponerende. Spesiellt med tanke på hva slags verktøy og utstyr de hadde til rådighet i forhold til i dag.

Hver dag i sommersesongen kan man ta turen opp Telemarkskanalen hele veien fra Skien til Dalen i båt. Da drar man igjennom alle sluseannleggene, og gjennom flott telemarksnatur.