Hjem Reisemål Østlandet Severdigheter Liste Severdigheter


Her får du søke og Tags resultatene for Attraksjoner og Severdigheter på Østlandet, og kan søke videre her!

Søk og Tags resultater


Berby Herregård

Halden: Innerst i Iddefjorden rett ved grensen til Sverige, ligger denne flotte og staselige herregården Berby Herregård i et flott kulturlandskap. Gården hadde sin storhetstid på 17 - 1800 tallet. I denne tidsepoken var Berby et senter for trelast, og eide store områder på begge sider av grensen (Norge / Sverige) - noe som dannet grunnlaget for…

Brekke sluser

Halden: Med sine 26,6 m totale løftehøyde i tilsammen fire kamre, er Brekke sluse Nord-Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. Haldenkanalen har totalt 3 sluseanlegg hvor den totale løftehøyden på alle er 39 meter.Det som var bakgrunnen for Haldenkanalen og slusene var tømmerdrift, og få tømmeret ned til sagbrukene ved Tistadalfossen. Det var i…

Busterudparken

Halden: Busterudparken er en liten grønn lunge i Halden sentrum, med en flott Paviljong, og en skøytebane som kan brukes på vinteren. Den flotte musikkpaviljongen ble oppført i 1879. Her blir det fremført musikk i flere sjangere i løpet av sommeren. Parken er et yndet treffpunkt for byens innbyggere, - men også for turistene som besøker byen.…

Festningsbyen

Fredrikstad: Gamlebyen - Festningsbyen i Fredrikstad er en av Norges mest besøkte attraksjoner. Med sin unike bebyggelse bak festningsverkene, er gamlebyen Nord Europas best bevarte festningsby fra 1660 tallet. Du kjenner et historisk sus av å vandre rundt blant de ærverdige og godt bevarte tre-bygningene som Gamlebyen består av, og det samme blant…

Fredriksten festning

Halden: En levende historie i over 350 år - fra landets viktigste forsvarsbygg til en av landets mest spektakulære kulturarenaer. Selve Fredriksten festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter den dansk-norske kongen Frederik III (1609-1670). Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt. Festningsanlegget slik det fremstår i dag…

Konvensjonsgården

Moss: Konvensjonsgården er vanlig betegnelse på den gamle administrasjonsbygningen for Moss Jernverk i Moss. Bygningen ble påbegynt i 1756 av Erik Anker, men ble først ferdigstilt under Jess Anker i 1778. I samtiden var bygningen kjent også for sin fine barokkhave og vannkaskader. I 1814 var bygningen hovedkvarter for den norske regjeringen under…

Møllebyen

Moss: Møllebyen er en stor og viktig del av Moss sin industrihistorie. Møllebyen er et område sentralt i Moss og ved sentrum. området som omfatter Møllebyen ligger ved Mossefossen, med det meste av bebyggelsen langs Henrik Gerners gate. Mye av bebyggelsen er møller og fabrikklokaler fra 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Vannkraften fra…

Opstadfeltet Gravplass

Sarpsborg: Opstadfeltet er et gravfelt i Sarpsborg kommune. De nordligste delene av feltet ligger oppe på toppen av raet, og hoveddelen av feltet strekker seg sørover og nedover den slake distalsiden av endemorenen. Adkomst til feltet er Opstadveien som går mellom Grålum og Greåker. Feltet ble første gang beskrevet av Lorentz Diderik Klüwer i 1823.…

Rød Herregård

Halden: Rød herregård i Halden er et av de største og best bevarte lystgårdsanleggene i Norge. Hovedbygningen har trolig sine eldste deler fra 1600-tallet, men den ble vesentlig om- og påbygd i løpet av 1700-tallet. Hagesalongen ble oppført i 1863 etter tegninger av arkitektene Heinrich Ernst Schirmer og Wilhelm von Hanno, vestfløyen ble nybygd i…

Solbergfeltet Helleristninger

Sarpsborg: Solbergfeltet i Skjeberg like øst for Sarpsborg og Fredrikstad langs E6, er en unik samling av Helleristninger fra en svunnen tid. Feltet består av tre mindre felt som ligger tett på hverandre, og viser figurer som skip, vogner og et solhjul, i tillegg til noe så uavnlig som en figur det sies og skal forestille et tre. Dette feltet er et…


© GoTo Norway 2017