Dette er en test på toppen

Heddal stavkirke er den største av de gjenværede 28 bevarte stavkirker som finnes i Norge. Det kan godt hende at det ikke alltid har vært slik, og at en eller flere av de revne stavkirker kan ha vært større.

Heddal stavkirke, er også tidligere kjent som "Hitterdals stavkirke" og "Ryen kirke i Hitterdal". Stavkirken er en trearmet korskirke fra rundt 1200 tallet, og er den største gjenværende stavkirken med en lengde på 20 meter og høyde på 26 meter.

Kirken er antatt bygd i første halvdel av 1200-tallet og omtalt i skriftlige kilder fra år 1315. Rester av eldre byggemateriale er påvist ved dendrokronologiske undersøkelser av kirken, og som gjør at man antar at det kan ha vært minst en eldre kirke på stedet. Koret i nåværende kirke kan ha tjent som skip i en eldre kirkebygning.

Slik kirken står idag, med sine tre ruvende tårn og med mange forskjellige takvinkler. Er den et monument over en fantastisk byggeskikk og faglig dyktighet som er mange hundre år gammel, og som forøvrig representerer en byggekunst som ikke lenger finnes idag. Ja så gammel at det går helt tilbake til en storhetstid da flere konger fikk samlet Norge under en administrasjon.

Heddal stavkirke er lett tilgjengelig langs E134 rett etter Notodden. Kirken er blitt en gedigen turistattraksjon med tusenvis av besøkende hvert eneste år.