Hjem Reisemål Østlandet Severdigheter Fredriksten festning

- Østlandet / Østfold ( Viken ) / Halden / E6 -Foto ©: Geir Johansen

Bilde: Fredriksten festning

Kategori: Kultur og Historie

Type: Festningsverk


Forsvarsverk der festningen ligger i dag ble bygget i årene 1640-45 i forbindelse med Hannibalfeiden.

Selve Fredriksten festning ble påbegynt i 1661 og er oppkalt etter den dansk-norske kongen Frederik III (1609-1670). Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt.

Festningsanlegget slik det fremstår i dag er i hovedsak et resultat av utbygging på 1660- og 1670-tallet som følge av at Frederikshald ble grenseby etter at det tidligere norske området Bohuslen ble svensk territorium i 1658. Det var tapet av Båhus festning til Sverige og de tre svenske angrepene på Halden i 1658 -59 og -60 som hovedsakelig førte til at danskekongen så nødvendigheten av en ny og sterk festning. Festningen ble beleiret hele seks ganger, men aldri inntatt ved storm. Den svenske kongen Karl XII falt ved festningen den 11. desember 1718 under den svenske beleiringen.

I dag er Fredriksten festning åpen for alle, og en rekke museer og spisesteder er å finne i indre festningsområde. Området bak festningen (Place d'Armes) er brukt til konserter og andre kulturarrangementer. I 2005 ble festningen brukt som kulisser til den nyskrevne operaen Aurora av Trygve Madsen og Jon Bing i forbindelse med feiringen av unionsoppløsningen. 

I festningens ytre område, mellom Place d'Arms og Overberget fort, finnes idag en campingplass og en del av Halden golfbane, Fredriksten golfpark. I forbindelse med tusenårsskiftet, ble festningen valgt til Halden og Østfolds tusenårssted.

I 2007 var første året TV-programmet "Allsang på grensen" ble spilt inn på festningen. Dette programmet gikk på TV 2 hver torsdag gjennom hele sommeren, og har fortsatt hvert år etterpå. 

Litt historie fra 1600 tallet

Under Hannibalfeiden i 1643–45 var Fredrikshald base for Hannibal Sehesteds felttog i Bohuslen og Dalsland. I den forbindelse ble det oppført skanser på høydedragene øst for byen. De ble kalt Creetzensten etter byggherren, oberstløytnant Bendik Creetz. Krigen endte med freden i Brömsebro der Jemtland og Herjedalen måtte avstås til Sverige. I 1657 erklærte Danmark krig med Sverige, hovedårsaken var ønsket om å vinne tilbake de tapte landsdelene. Men krigen endte året etter med freden i Roskilde, der også Bohuslen og Trondhjems len ble tapt til Sverige. Med ett ble Fredrikshald grenseby mot Sverige, og Creetzensteen skanse ble opprustet.

Freden ble ikke langvarig. Få måneder etter fredsslutningen brøt det på ny ut krig, og tre ganger ble byen med skansen angrepet av svenske styrker, men de ble slått tilbake. Ved freden i København i 1660 kom Trondhjems len tilbake til Norge, men Bohuslen var tapt for alltid. Etter fredsslutningen ble det besluttet å befeste både Fredrikshald og Fredrikstad. Claus von Ahlefeldt og Willem Coucheron utarbeidet planer for festningsverker, og arbeidet ble påbegynt i 1661 under ledelse av av lensherre Tønne Huitfeldt.

Etter ti år sto anlegget ferdig som et sluttet femkantet anlegg, som fikk navnet Fredriksten etter kongelig vedtak. I 1682 ga stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløve ordre om å bygge ut festningen, noe som skulle vare fram til 1700. I denne perioden fikk Fredriksten i grove trekk den framtoning den har i dag.

Info og tekst fra Wikipedia. Les mer om historien til festningen 1700 - 1814.

Se været i Halden
Se værmeldingen på stedet

  • slide

    Se flere bilder


No images were found.

Halden og områder rundt sett fra festningen

No images were found.

Se severdigheten på Norgeskartet

Koordinater: 59.119187, 11.397100

Klikk på " Åpne Google kart automatisk " og Google Kart åpnes med vei,- og kjørebeskrivelsen til stedet på din Pc, Tab, eller Mobiltelefon. Fra akkurat der du er i landet.

Se området med Google Satelitt kart

Gps: 59°07'09.1"N 11°23'49.6"E

Adresse: Generalveien, 1776 Halden

Andre Severdigheter i nærheten

Under arbeide og kommer snart

Del, les, og skriv kommentarer
© GoTo Norway 2017