We work on a new page of GoTo Norway so will be a lot more faster, and with a new design. All pages here now is temporary. until the new one is finish.

 

 

Det kongelige Modumske Blaafarveværk ble opprettet i 1776 for å utvinne kobolt fra gruvene i Modum

1. april 1776 blir Det kongelige Modumske Blaafarveværk stiftet av Kong Christian 7. Blaafarveværket ble aldri noe overskuddsforetak, men det var likevel en av få bedrifter med varig betydning, og spilte en viktig rolle i norsk handel med blant annet Danmark. 

Farven som ble fremstilt ved Blaafarveværket - ble hovedsakelig benyttet i papir, porselen, og i glassindustrien. Blaafarveverket eksporterte den største delen av produksjonen av blåfarve til utlandet. På hjemmemarkedet er blåfarven særlig kjent fra kongelig dansk porselen, og Kobolt var et av verdens mest ettertraktede metaller, og dyrere enn sølv.

Holland og land i Asia og fikk en avgjørende betydning for norsk økonomi i tiden rundt 1814.

1835 - 1840

Blaafarveværket var største bergverk i Norge og den største koboltprodusenten i verden. 1205 ansatte arbeidet ved Koboltgruvene, og verket produserte 80% av alt koboltfargepigment på verdensmarkedet.

Les mer på Blaafarveverket sine sider.

 

Våren 1772 fikk skjerperen Ole Witloch (1731–1788) ved Sølvverket på Kongsberg sparken på grunn av en forseelse («opsetsighed»). Han reiste da innover mot Modum i Buskerud, et område som i dag er kjent for sine rike forekomster av sjeldne bergarter og mineraler. Her fant Witloch en stein med noe han fikk mistanke om at kunne være sølv – noe han ble i fyr og flamme over, da sølv var et verdifullt mineral.

Witloch hadde med seg flere steinprøver da han vendte tilbake til Sølvverket rundt juletider i 1772. Her fant man at prøvene inneholdt det langt mer verdifulle grunnstoffet kobolt, og man sendte umiddelbart flere folk for å undersøke området, under ledelse av Witloch selv.

Prøvene de sprengte ut, var lovende. Sommeren 1773 sendte Oberbergamentet ved Sølvverket sin beretning til kong Christian VII. Kort fortalt stod der at det var gjort lovende funn av kobolt på Modum.

Les mer på Wikipedia

Relaterte sider: Koboltgruvene til Blaafarveverket - Haugfossen